Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Slik ser styret og valgkomiteen ut i LMH i 2020

Styret i LMH Funksjon
John Kristian Elvenes Stolz Styrets leder
Geir Jonny Johanssen Styremedlem
Grete Espejord Arntsen Styremedlem
Paul Andreas Soules Lund Styremedlem
Elisabeth Hokland Styremedlem
Lukasz Kutarba Styremedlem ansatt
Even Magnar Hanssen Daglig Leder
Odd Martin Sande 1.Varamedlem
Lars Nicolaisen 2.Varamedlem
Valgkomite LMH Funksjon
Arne Lund Leder 2020-2021 (Sør-Troms)
May Anita Østingsen Leder 2021-2022 (Vesterålen)
Karl Robert Hauge Leder 2022-2023 (Ofoten)
Ronny Hansen Vara Vesterålen
Jan Erik Ottestad Vara Sør-Troms
Helge Somerseth Vara Ofoten