Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Slik ser styret og valgkomiteen ut i LMH i 2022

Styret i LMH Funksjon
John Kristian Elvenes Stolz Styrets leder
Geir Johnny Johansen Nestleder
Edmund Ludvigsen Styremedlem
Svein Arne Simonsen Styremedlem
Lill Helen Dahl Johansen Styremedlem
Lukasz Kutarba Styremedlem ansatt
Even Magnar Hanssen Daglig Leder
Odd Martin Sande 1.Varamedlem
Lars Nicolaisen 2.Varamedlem
   
Valgkomite LMH Funksjon
Karl Robert Hauge Leder 2022-2023 (Ofoten)
Anton Pettersen Leder 2023-2024 (Sør-Troms)
Ronny Hansen Leder 2024-2025 (Vesterålen)
Jon Kristian Sommerseth Vara Ofoten
Jan Erik Ottestad Vara Sør-Troms
Elisabeth Hokland Vara Vesterålen