Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Tid for budsjett

Tid for budsjett

Nå behandles kommunebudsjettene for 2018 i kommunestyrene. Dette er en viktig tid for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten søker hvert år kommunene om tilskudd, og for de fleste kommunene går dette greit, men hvert år er det problemer i noen kommuner.
Det er derfor svært viktig at du som er medlem hos oss tar en prat med en kommunestyrepolitiker du kjenner, og forsikrer deg om at kommunen har satt av midler til Landbrukstjenesten i sitt budsjett forslag for 2018. Dersom dette ikke er på plass, haster det å få dette på plass.

Er du usikker på hvordan, ta gjerne kontakt med Daglig leder Even Hansen (tlf.962 39 323)
eller styreleder Einar Åbergsjord (tlf. 995 77 542 ) så skal vi i hjelpe deg så godt som vi i kan.