Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

driver faglig utvikling og rådgiving innen landbruk og natur, og kan tilby en rekke tjenester. Med en stadig økende kundeliste, har vi vokst til å bli en solid aktør i landbruket med allsidig erfaring innen landbruk, natur og miljø. Vi leverer rådgivingstjenester og utfører feltarbeid og befaringer i Vesterålen, Sør-Troms, Ofoten, Hamarøy, Tysfjord og Steigen, men tar også oppdrag i hele Nord-Norge.