Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Medlemmer av LMH kan gratis annonsere på hjemmesiden dersom man ønsker å selge, kjøpe, leie inn eller ut tjenester/ produkter i forbindelse med eget landbruksforetak.
I tillegg til egenprodusert grovfôr, gjelder dette leiekjøring med maskiner fra landbruksforetaket, maskiner og/ eller redskap for salg eller kjøp.